Konference - seminārs "Par visu, kas pārejot uz EIRO jāzina uzņēmumu un budžeta iestāžu vadītājiem un grāmatvežiem. Praktisko situāciju skaidrojums."

Jadviga Neilande (atzītākā nodokļu konsultante, darba pieredze VID):
Eiro ieviešanas likums, tā ietekme uz uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķinu. Kas jāzin grāmatvedim 2013.gadā jeb pareiza grāmatvedības uzskaite pārejas periodā no latiem uz eiro. 

Dzintra Renigere (grāmatvedības sistēmu eksperte, vairāk kā 20 gadu stāžs):
Eiro ietekme uz grāmatvedības uzskaites un nodokļu aprēķina elektroniskajām tiešsaistes sistēmām

Kaspars Novicāns (zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja NOVIUS (www.novius.lv) partneris):
Eiro ieviešanas noteiktās izmaiņas komerclikumā, Statūtu maiņa uzņēmumiem, citi normatīvie dokumenti

Egils Zariņš (pētnieciskais žurnālists):
konferences vadītājs un moderators

KONFERENCES – SEMINĀRA NORISE
Konferences laikā lektori skaidro aktuālos jautājumus par eiro ieviešanas tēmu, kā arī atbild arī uz apmeklētāju padziļinātiem, specifiskiem jautājumiem un izskata individuālus grāmatvedības uzskaites, nodokļu aprēķina gadījumus. Konference – seminārs veidots gan lekciju, gan arī konsultāciju formātā, tādējādi informāciju pasniedzot atbilstoši apmeklētāju interesei un vajadzībām.

Programma

Konferences - semināra programma

Piektdiena, 2013. gada 1. novembris

9:30Reģistrēšanās semināram un rīta kafija. Dalībniekiem iespēja iesniegt papildus jautājumus apskatam, par kurām lektori diskutēs konferences - semināra laikā.
10:00Egila Zariņa uzruna un konferences norises plāna saskaņošana, dalībnieku iesniegto jautājumu apskats, īss ieskats programmā. Jadviga Neilande (sertificēta nodokļu konsultante, darba pieredze VID) Attaisnojuma dokumenti un grāmatvedības reģistri
* kā rīkoties euro ieviešanas dienā;
* par noapaļošanas principu;
* darba algas, darbiniekiem aprēķinātās atvaļinājuma naudas;
* periods, kad cenas jāatspoguļo paralēli;
* periods pēc euro ieviešanas.
10:30Valūtas kursa piemērošana attaisnojuma dokumentiem un grāmatvedības reģistriem
11:00Kases aparāti un kases sistēmas latu un euro vienlaicīgās apgrozības periodā (no 01.10.2013. līdz 30.06.2014.)
* kases čekā uzrādāmā informācija periodā no 2014.gada 1.janvāra – 2014.gada 14.janvārim) ar piemēriem;
* kases aparāta žurnāla aizpildīšana ;
* pareiza informācijas uzrādīšana attaisnojuma dokumentā.
11:30Preču un pakalpojumu cenu norādīšana laika periodā no 2013.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 31.decembrim
12:00Preču un pakalpojumu cenu norādīšana laika periodā no 2014.gada 1.janvāra līdz 2014.gada 30.jūnijam
12:40Kafijas pauze un kontaktu apmaiņa
13:00Nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto maksājumu veikšana pēc EUR ieviešanas
13:30Gada pārskata un finanšu pārskata sagatavošana Valūtas kursa noteikšanas kārtība pēc EUR ieviešanas dienas
* grāmatvedībā izmantojamais ārvalstu valūtas kurss;
* valūtas kursu noteikšana un publicēšana;

Uzņēmumu ienākuma nodokļa avansa maksājumi.
14:00Dzintra Renigere (grāmatvedības sistēmu eksperte, vairāk kā 20 gadu stāžs): Eiro ietekme uz grāmatvedības uzskaites un nodokļu aprēķina elektroniskajām tiešsaistes sistēmām
14:30Kaspars Novicāns (zvērināts advokāts, zvērinātu advokātu biroja NOVIUS (www.novius.lv) partneris): Eiro ieviešanas noteiktās izmaiņas komerclikumā, Statūtu maiņa uzņēmumiem, citi normatīvie dokumenti
15:00Atbildes uz jautājumiem, konsultācijas.

Reģistrējies konferencei - semināram "Par visu, kas pārejot uz EIRO jāzina uzņēmumu un budžeta iestāžu vadītājiem un grāmatvežiem. Praktisko situāciju skaidrojums." jau šodien!

Foto

Konferences lektori: Jadviga Neilande, Dzintra Renigere, Māris Ruķers un Eglis Zariņš

Semināra - konferences apmeklējuma cena

LVL 72 / EUR 102,45 Seminārs - konference

Līdz 21. oktobrim iespējama early bird agrā reģistrācija - tikai LVL 52 / EUR 73,99.
BONUSI APMEKLĒTĀJIEM:
- Bezmaksas attālinātās konsultācijas nodokļu likumdošanas jautājumos līdz 2014. gada 31. martam - PAR BRĪVU;
- jebkura cita "J.Neilandes nodokļu semināri" grāmatvedības / nodokļu semināra apmeklējums līdz gada beigām - 50 % atlaide!

Reģistrēties

tikai LVL 72 / EUR 102,45 (iekļauti izdales materiāli un divas kafijas pauzes, pēc konferences – semināra tiek izsniegta apliecība). Līdz 21. oktobrim iespējama early bird agrā reģistrācija – tikai LVL 52 / EUR 73,99.

 

Reģistrācija

Reģistrējaties savlaicīgi, vietu skaits konferencē - seminārā ierobežots

Jūsu vārds

Jūsu e-pasts

Jūsu tālrunis

Uzņēmuma nosaukums

Uzņēmuma reģistrācijas numurs

Cik cilvēki apmeklēs konferenci

Konference – seminārs “Par visu, kas pārejot uz EIRO jāzina uzņēmumu un budžeta iestāžu vadītājiem un grāmatvežiem. Praktisko situāciju skaidrojums.”

Jadviga Neilande
(atzītākā nodokļu konsultante, darba pieredze VID)

Eiro ieviešanas likums, tā ietekme uz uzņēmuma grāmatvedības uzskaiti un nodokļu aprēķinu. Kas jāzin grāmatvedim 2013.gadā jeb pareiza grāmatvedības uzskaite pārejas periodā no latiem uz eiro.

Dzintra Renigere
(grāmatvedības sistēmu eksperte, vairāk kā 20 gadu stāžs)

Eiro ietekme uz grāmatvedības uzskaites un nodokļu aprēķina elektroniskajām tiešsaistes sistēmām

Māris Ruķers
(jurists, personas datu aizsardzības eksperts)

Eiro ieviešanas noteiktās izmaiņas komerclikumā, Statūtu maiņa uzņēmumiem, citi normatīvie dokumenti

Egils Zariņš
(pētnieciskais žurnālists)

konferences vadītājs un moderators